Hjul för alla

När man talar om att göra allt som kan göras samtidigt som man också kommer fram till att detta verkligen handlar om bra saker så kanske man känner att detta med att köpa cykelhjul inte är en enkel sak. Nej, det är en hel djungel att ha koll på detta med att göra allting för alla och därigenom hitta ett hjul som passar alla andra som också tycker att det handlar om enkla saker. Men om det inte handlar om att göra allting för alla så borde man ändå kunna hitta det hjulet som man behöver till cykeln utan att det för den skull blir en sådan svår sak. Ja, det handlar om sådana saker.